UNDERHÅLLSPOLNING I ARILD OCH SKÄRET

Höganäs kommun kommer utföra underhållspolning på vattenledningsnätet i Arild och Skäret. Arbetet kommer utföras under två nätter, den 4 – 5 oktober och den 5 – 6 oktober.

Spolningen påbörjas vid båda tillfällena klockan 22.00 och pågår fram till 05.00 den kommande morgonen. Det kan uppstå missfärgat vatten i samband med arbetet och därför rekommenderas att inte använda tvättmaskin, diskmaskin eller dusch under arbetets gång. Brunt vatten kan även förekomma efter klockan 05.00, spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen innan du använder det till dryck och tvätt.
Spolningen görs för att säkerställa en god vattenkvalité på dricksvattnet. Höganäs kommun ber om ursäkt för olägenheten och tackar för er förståelse.