Underhållsspolning av Arilds och Skärets vattenledningsnät

Höganäs kommun utför underhållsspolning av vattenledningsnätet i Arild och Skäret 28 februari och 1 mars. Spolningen, som är ett led i säkerställandet av god vattenkvalitet, sker nattetid och påbörjas vid båda tillfällena kl 22.00 och pågår till kl 05.00 kommande morgon. Vattnet kan i samband med underhållsarbetet missfärgas – därför är rekommendationen att inte använda tvättmaskin, diskmaskin eller dusch den aktuella tidsperioden.

Eftersom brunt vatten även kan förekomma efter kl 05.00, är också rekommendationen att innan användning spola kallvatten i alla kranar, tills vattnet inte längre är missfärgat. Höganäs kommun ber om överseende för eventuella olägenheter och tackar för visad förståelse.