Vad är ”Grön kvalitetsturism”

”Byaföreningar, hamnföreningar, vägföreningar eller likvärdiga ideella föreningar kan söka ett kommunalt drift- eller anläggningsbidrag för tillhandahållande eller skapande av tekniska lösningar och/eller miljöförbättrande åtgärder som kan anses gynna turistlivet eller det rörliga friluftslivet inom Höganäs kommun”.

Ja, detta står att läsa under Höganäs kommuns rubrik ”Grön kvalitetstursim”, något som Arilds Byalag hörsammat och ansökt om medel till. Resultatet har blivit bland annat ekonomiska bidrag till nya stelor, förvaringslådor för leksaker etc på Blossalyckans lekplats och vid bassängen och ytterligare någon bänk och bord i barnhöjd till bassängens grönområden. En bra sak, kort sagt.