Välkomna till Rustis och årsstämma 20/4!

Å styrelsens vägnar kallas alla härmed till årets föreningsstämma som äger rum på Rusthållargården, påskafton 20 april kl 10.30.

Som vanligt samlas vi först i korridoren utanför ”Stallet” för en kopp kaffe kl 9.45–10.15. Dokumentation och samtliga för mötet nödvändiga handlingar kommer att finnas på plats på Rusthållargården inför mötet.

Utöver kallelsen här och nu på hemsidan, Facebook och i nyhetsbrevet ”Byaläget”, anslås densamma på samtliga anslagstavlor i Arild. Än en gång varmt välkomna!