Vandra med Tisdagsklubben den 17/1

17 januari kl 10.00 kommer Tisdagsklubben att göra en något kortare vandring i Arilds närområde för att beskåda pågående byggen m.m.

Samling som vanligt vid Purras backe nedanför Bussplatsen och Webers! Efter vandringen stannar vi för fikastund i Ruffen!Sedan kommer vi hjälpas åt att montera ner den kommunala granen som prytt Stelebacken i Arild över jul- och nyårshelgerna!

Välkomna med friska tag! Verktyg för ändamålet ska finnas på plats!

Vill man bara vara med och fälla granen så är tiden på Stelebacken beräknad till c:a 11.30 – 12.00.

Välkomna! Tisdagsklubben