Vandra med Tisdagsklubben den 31/5

På tisdag den 31/5 kl 10.00 vandrar vi i Tisdagsklubben från Porras backe till Zackows mosse! Kläder efter väder och medtag gärna fika!Jag har fått löfte av markägaren, som har markerna vid Zackows mosse, att vi kan besöka dem med Tisdagsklubben!Där är ett litet fint hävdat naturreservat med mycket orkidéer och vacker natur! Vi tar vägen förbi Bräcke och platsen för Bräcke Offerkälla med!

Välkomna! Tisdagsklubben