Styrelse och Hamnkapten

Arilds Hamnförening

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall förutom ordförande bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Stämman väljer ordförande bland styrelsens ledamöter för ett år i taget. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Jan E Eriksson

Ordförande

0730-33 23 85


Rolf Lundgren

Sekreterare

0709-64 90 13


Lars Bergwall

Kassör

0707-92 50 49


Göran Elsmén

Ordinarie ledamot

0705-12 15 74


Max Garsten

Ordinarie ledamot

070-556 84 91


Sören Elén

Ordinarie ledamot

042-34 41 00


Magnus Berthelius

Ordinarie ledamot

0703-38 38 61


Henrik Wettin

Suppleant

0705-77 16 22


Linus Nilsson

Suppleant

0709-52 53 55


Henrik Wettin

Hamnkapten

0705-77 16 22


Jon Doe

Capten

0705-77 16xx