18 april–25 april: Arilds Byalags Årsmöte genomförs åter digitalt

Styrelsen för Arilds Byalag tog tidigt och mot bakgrund av den fortsatt ihållande Corona-situationen, beslutet att även i år genomföra föreningens årsmöte ”digitalt”.

Alla medlemmar som erlagt medlemsavgift och som uppgett mailadress kommer via nyhetsbrevet ”Byaläget” 21-04-06 att få kallelse, dagordning och information om hur det digitala årsmötet genomförs. Några få Arildsbor får motsvarande försändelse i fysiska brevlådan. Arilds Byalags årsmöte 2021 pågår 21-04-18–21-04-25.

Alla för årsmötet erforderliga handlingar kommer medlemmarna sedan tillhanda senast 21-04-18 i ytterligare ett Byalägeutskick och finns samma dag här

Medlem i föreningen som mot förmodan inte angett sin mailadress, kan för att försäkra sig om att erhålla utskicket, snarast sända mailadressen till ordf_arildsbyalag@arild.se

Styrelsen Arilds Byalag hoppas såklart på stort deltagande i mötet – varmt välkomna!