Dokument för nedladdning

Arilds Byalag

Stadgar


AB Stadgar 19721021


Välkomna till Årsmöte 2023/24!

Dags igen för byalagsårsmöte i verkliga livet, lördag 20/4 kl 10.00. Vi i styrelsen räknar såklart med mycket folk, så för allas ordning och trevnad – inte minst för Arilds Vingård – skulle vi uppskatta ett OSA om planerad närvaro senast 15/4. Då blir det av uppenbara skäl lättare för dem i köket – utöver mötets själva vederkvickelse i sig, serveras ju traditionsenligt även en kopp stärkande kaffe och dito fralla. Svara till Herr ordförande, Claes Lundgren, hur många ni blir via mail: ordf_arildsbyalag@arild.se Formell kallelse och för mötet nödvändig dokumentation distribueras digitalt här genom hemsidan arild.se, stadgeenligt sex (6) dagar innan Årsstämman.
Varmt välkomna hälsar Styrelsen Arilds Byalag
AB Årsmötesdokumentation 2023/24


Välkomna till Årsmöte 2022/23!

Dags igen för byalagsårsmöte i verkliga livet, lördag 15/4 kl 10.00. Vi i styrelsen räknar såklart med mycket folk, så för allas ordning och trevnad – inte minst för Arilds Vingård, våra nya värdar sedan förra året – skulle vi uppskatta ett OSA om planerad närvaro senast 14/4. Då blir det av uppenbara skäl lättare för dem i köket – utöver mötets själva vederkvickelse i sig, serveras ju traditionsenligt även en kopp stärkande kaffe och dito fralla. Svara till Fru ordförande, Lisa Båtelsson, hur många ni blir via mail: ordf_arildsbyalag@arild.se Formell kallelse och för mötet nödvändig dokumentation distribueras digitalt, dels via medlemsbulletinen ”Byaläget”, dels här genom hemsidan arild.se och där för nedladdning under fliken http://arild.se/foreningarna/arilds-byalag/styrelse/dokument-for-nedladdning/ stadgeenligt sex (6) dagar innan Årsstämman.
1000 tack på förhand och än en gång – varmt välkomna/Styrelsen Arilds Byalag
AB Årsmötesdokumentation 2022/23


Välkomna till Årsmöte 2021/22 IRL!

Å styrelsens vägnar kallas alla härmed till årets föreningsstämma som i år äger rum på Arilds Vingård, 23 april, kl 10.00. Vi räknar med mycket folk, så för ordnings skull och allas trevnad skulle vi uppskatta ett OSA senast 22 april till Lisa Båtelsson: ordf_arildsbyalag@arild.se om planerad närvaro. Utöver själva mötets vederkvickelse serveras ju såklart även en kopp stärkande kaffe och dito fralla!

Den formella kallelsen distribuerades stadgeenligt sex (6) dagar innan Årsstämman dels fysiskt å byns anslagstavlor, dels digitalt, här på hemsidan och via medlemsbulletinen ”Byaläget”. Som tidigare meddelats har på gund av omständigheter över vilka vi inte råder Förvaltningsberättelse och övrig för mötet nödvändig dokumentation dessvärre inte kunnat föreligga förrän idag 21 april. Vi beklagar såklart detta å det djupaste. Desto gladare är vi därför när densamma nu och härmed distribueras via bulletin i såväl medlemsmatrikel som till Arildstillropare i allmänhet, här på hemsidan.

1000 tack på förhand för tålamod / Styrelsen Arilds Byalag
AB Kallelse Årsmöte 2021/22

AB Årsmötesdokumentation 2021/22


Digitalt Årsmöte 2020/21


Det Corona-säkrade mötet i vilket interaktionen skedde via mail pågick 18 april t o m 25 april 2021 kl 23.59. Länken för nedladdning av protokollet hittar du här till vänster och motsvarande för övrig mötesdokumentation härunder. Trevlig läsning! / Styrelsen Arilds Byalag
AB Årsbokslut 2020

AB Revisionsberättelse 2020


Övrigt


Höganäs kommun om Ukraina och omvärlden

Rättelser Arildsboken sidordning

Rättelser Arildsboken Mongolia