AB:s årsmöte genomförs digitalt 19 juni–7 juli

Styrelsen för Arilds Byalag tog relativt tidigt och mot bakgrund av den vid tidpunkten eskalerande Corona-situationen, beslutet att skjuta föreningens årsstämma på framtiden. Utgångspunkten för det historiska beslutet var Regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att extra stor hänsyn måste tas till att det i Arilds befolkningsstruktur finns grupper särskilt känsliga för exponering.

Inspirerade av Mölle By- och Kulturförening, har styrelsen nu emellertid beslutat att genomföra ett ”digitalt” årsmöte. Mötet pågår 20-06-19–20-07-07. Alla medlemmar som erlagt medlemsavgift och som uppgett mailadress kommer i ett mail 20-06-19 att få kallelse, dagordning och all övrig information om hur ett digitalt årsmöte genomförs. Några få Arildsbor får motsvarande försändelse i fysiska brevlådan.

Alla erforderliga handlingar kommer också att fr o m 20-06-19 finnas här.

Medlem i föreningen som mot förmodan inte angett sin mailadress, kan för att försäkra sig om att erhålla utskicket, snarast sända mailadressen till ordf_arildsbyalag@arild.se

Styrelsen Arilds Byalag hoppas såklart på stort deltagande i mötet – varmt välkomna!