Medlemskap och avgifter

SS Sjöhästen

Medlemskap javisst – men vad kostar det?

Enskild medlem, vuxen  150:-
Familj, representerad av medlem 350:-

Båtavgift, vilket ger tillgång till SSH:s båtar 300:-/medlem eller /familj Medlems- och/eller båtavgifter inbetalas till Segelsällskapet Sjöhästen via PlusGiro 401022-9. Glöm inte fylla i namn, e-mailadress och mobilnummer – det underlättar av förklarliga skäl vår administration. Varmt välkommen som medlem!

Har du frågor som rör medlemskap, avgifter eller Segelsällskapet Sjöhästens verksamhet i största allmänhet – hör av dig till Cecilia Sjödin, sekreterare, e-mail: sekreterare_sjohasten@arild.se. Avslutningsvis, tack för att du bidrar till att levandehålla ett stycke unik kulturbygd i en fantastisk del av världen, där vi råkat hamna(!). Och glöm inte – vi tillhör jorden – inte det omvända.

Ja, jag vill bli medlem