Medlemskap och avgifter

Arilds Byalag

…men – varför ska jag vara med i Byalaget?

”Bra fråga”, brukar man ju replikera när man behöver en stunds betänketid för att formulera svaret. Så har du 10 minuter över vill vi gärna göra just det! Men låt oss börja med en kort historisk återblick, för – ”utan historia, ingen framtid”, som en känd historielärare i byn så klokt hävdar; I de stadgar som formulerades och antogs vid det mytomspunna mötet 21 oktober 1972 finner man att föreningens mission på ideell basis ska vara att ”tillvarata och främja byns och dess invånares intressen”. En vidlyftig målsättning som greppar över väldigt mycket, kan man rätteligen tycka – men vad betyder det i handling? Eller för att tala renodlat reklamspråk ”what’s in it for me?” – för mig som enskild medlem?

Jo, detta får man:

(utöver den kick för självkänslan det innebär att på mycket goda grunder kunna hävda ”Jag bor i Arild!”, alltså!)

 • en på ideell basis arbetande styrelse bestående av 5–7 dedikerade, villkorslöst Arildsälskande, för samhället representativa medlemmar (året-om-boende/ sommargäster) valda på 2-årsperioder
 • en samlad Arildsföreträdare/part i frågor som drivs och hävdas gentemot Höganäs Kommun (– det är flera och ibland långdragna, kan vi lova)
 • en samtalspart gentemot Länsstyrelsen i frågor som rör underhåll av gemensamma delar av naturreservatet
 • en fullt ut fungerande bassäng (ursprungligen ”ihopvirkad” och skänkt av Arildsläges sjömäns- och fiskargräsänkor som en gång i tiden utgjorde den legendariska ”Måndagsklubben”) med allt vad det innebär av finansiering och biljettförsäljning/kontroll, drift och underhåll, tillsyn och dagliga klorhaltstester, allmänt vaktmästeri etc, anordnande av simskola och rekrytering av hågat simsällskap härför, sommarjobbarrekrytering, med mera, med mera
 • Valborgs-, midsommar- och adventsarrangemang med det som följer därtill
 • arrangemanget Arildsdagen – den enskilt viktigaste intäktsposten för driften av bassängen och med den – livsviktig simskoleundervisning
 • Tisdagsklubben – Varje tisdag kl 10 arrangeras vandringar ett par timmar i bygden för att stärka både gemenskap och ben. Ibland med guide och studiebesök, men oftast i all enkelhet närområdet med paus för fika.
 • arrangemanget Kunskap&Soppa – soppkvällar på angelägna teman med dagsaktuella namnkunniga föredragshållare som Bodil Jönsson, Ewa-Gun Westford, Kristina Billberg med flera
 • arrangemanget Operaresa – kul kultur-turer och musikaliskt mingel i buss till Malmö Opera
 • löpande Arildsinformation på hemsidan arild.se, på Facebook och instagram, på analoga anslagstavlor, T-pratare och välkomstgriffel vid infarten till samhället.
 • och – en hel del annat som görs i kulissen.

– Inte så mycket att fundera över, eller hur – och ni mor- och farföräldrar; gör gärna barnbarnens föräldrar uppmärksamma på det faktum att framtiden plötsligt kan vara här och – fördelarna med ett eget medlemskap

Priser:

Medlemsavgifter, avgifter för säsongskort och/eller donationer förs med fördel och i första hand över enligt nedan
 • Medlemskap i Arilds Byalag 200:-/person och år
  Plusgiro 873744-7 eller Swish 123 512 52 08
 • Familjesäsongskort för medlemmar bassängen 500:- / familj och säsong
 • badavgift för besökare 50 kr / person och dag
  Plusgiro 873744-7 eller Swish 123 046 12 51
 • därutöver är självklart donationer och privat sponsring med fritt valt belopp, alltid välkommet!
  Plusgiro 873744-7 eller Swish 123 512 52 08
Glöm inte ange från vem (namn och mailadress) och vad betalningen avser – det underlättar av förklarliga skäl vår administration.

Har du frågor som rör medlemskap, avgifter eller Byalagets verksamhet i största allmänhet – hör bums av dig till ordförande Claes Lundgren, mail: ordf_arildsbyalag@arild.se, så svarar han så snart han får möjlighet.

Avslutningsvis, tack för att du bidrar till att levandehålla ett stycke unik kulturbygd i en fantastisk del av världen, där vi råkat hamna. Och glöm inte – vi tillhör jorden – inte det omvända.

Ja, jag vill bli medlem