Styrelse

Arilds Byalag

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för två år. Hälften av ordinarie ledamöter och en suppleant avgår första gången efter ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Lisa Båtelsson

Ordförande

0723-13 33 45


Johan Lönnquist

Vice ordförande

0709-79 26 79


Helena Heuman

Sekreterare

0705-98 45 03


Clas Hellstrand

Kassör

0708-82 13 08


Mats Mjörnemark

Kommunikatör

0733-20 00 47


Björn Widell

Ordinarie ledamot

0705-39 25 60


Christoffer Petersson

Ordinarie ledamot

0701-49 95 89


Eva Gauffin

Suppleant

0709-40 76 95


Pia Hansson

Suppleant

0702 29 15 14


Björn Fernström

Revisor

0704-18 41 48


Anette Weibull

Revisor

0702-89 71 61


Sverker Johansson

Revisor suppleant

0725-77 79 71


Monica Oldsberg

Valberedning

0706-75 11 25


Göran Elsmén

Valberedning

0705-12 15 74