Historik

Arilds Byalag

Tretusensexhundrafemtio kronor och sjuttio öre

Byföreningen Arilds Byalag uppstod ur resterna av tidigare sammanslutningen Arilds Vänner, bildat redan 1915, vars kassa om 3 650,70 kr under ett möte på Julia Lundgrens Café den 24/10 1972 överfördes till det som skulle komma att bli Byalaget. Mötet som leddes av Jan Gustavsson samlade runt 60 deltagare. Intresset var alltså stort redan då.

På mötet beslöts att en byförening skulle bildas och att dess namn skulle vara Arilds Byalag. Årsavgiften sattes till 5 kr för enskild medlem eller 10 kr för familj. 65 betalande medlemmar anslöt sig redan första kvällen. ”Skötseln av trapporna i byn”, var den enda fråga som protokollfördes vid detta tillfälle – en angelägenhet som fortfarande har aktualitet!

Det första styrelsemötet hölls den 25 oktober 1972, alltså för nära nog 50 år sedan, hemma hos Jan Gustavsson. Han bodde i det hus som ”di gamle” kallar Fridolfs affär och som nu ägs och bebos av Hans Båge. Den första styrelsen såg ut så här: ordförande Jan Gustavsson, vice ordförande Tor Lindberg, kassör Karl Bengtson, sekreterare Svea Ydervall, vice sekreterare Kirsten Elén. Suppleanter: Claes Laurell och Jan Lundahl.