Styrelse

Arilds Byalag

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för två år. Hälften av ordinarie ledamöter och en suppleant avgår första gången efter ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Monica Oldsberg

Ordförande

0706-75 11 25


Johan Lönnquist

Vice ordförande

0709-79 26 79


Lisa Båtelsson

Sekreterare

0723-13 33 45


Caroline del Corral

Kassör

0739-82 48 24


Mats Mjörnemark

Kommunikatör

0733-20 00 47


Björn Widell

Ordinarie ledamot

0705-39 25 60


Clas Hellstrand

Ordinarie ledamot

042-34 77 84


Christopher Pettersson

Suppleant


Björn Fernström

Revisor

0704-18 41 48


Anette Weibull

Revisor

0702-89 71 61


Kent Gustavsson

Revisor suppleant

042-34 63 02


Gabriella Brunlid

Valberedning

0706-36 50 76


Göran Elsmén

Valberedning

0705-12 15 74