Styrelse

Arilds Byalag

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för två år. Hälften av ordinarie ledamöter och en suppleant avgår första gången efter ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Monica Oldsberg

Ordförande

0706-75 11 25


Lotten Helgertz

Vice ordförande

042-34 65 68


Lisa Båtelsson

Sekreterare


Caroline del Corral

Kassör

0739-82 48 24


Mats Mjörnemark

Kommunikatör

0733-20 00 47


Gabriella Brunlid

Ordinarie ledamot

0706-36 50 76


Björn Widell

Ordinarie ledamot

0705-39 25 60


Marianne Garsten

Ordinarie ledamot

0703-34 61 47


Göran Elsmén

Suppleant

0705-12 15 74


Stefan Holmström

Revisor

0702-21 12 26


Anette Weibull

Revisor

0706-45 53 03


Rolf Lundgren

Valberedning

0709-64 90 13


Margareta Noltorp

Valberedning

0730-74 66 44