Styrelse

Arilds Byalag

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs kommun. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för två år. Hälften av ordinarie ledamöter och en suppleant avgår första gången efter ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Claes Lundgren

Ordförande


Johan Lönnquist

Vice ordförande


Fredrik Magnusson

Kassör


Eva Gauffin

Ledamot


Christoffer Petersson

Ledamot


Christina Brattström

Ledamot


Jennie Tyrberg

Ledamot


Vera Wadströmmer

Suppleant


Maria Brattström

Suppleant och Sekreterare


Björn Fernström

Revisor


Sven Sahlberg

Revisor


Sverker Johansson

Revisor suppleant


Monica Oldsberg

Valberedning


Carl Johan Rosenqvist

Valberedning