Styrelse

Arilds Byalag

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för två år. Hälften av ordinarie ledamöter och en suppleant avgår första gången efter ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Lisa Båtelsson

Ordförande

0723 13 33 45


Johan Lönnquist

Vice ordförande

0709 79 26 79


Helena Heuman

Sekreterare

0705 98 45 03


Clas Hellstrand

Kassör

0708 82 13 08


Mats Mjörnemark

Kommunikatör

0733 20 00 47


Roger Andersson

Ordinarie ledamot

0733 00 30 80


Christoffer Petersson

Ordinarie ledamot

0701 49 95 89


Eva Gauffin

Suppleant

0709 40 76 95


Pia Hansson

Suppleant

0702 29 15 14


Björn Fernström

Revisor

0705 58 84 06


Anette Weibull

Revisor

0702 89 71 61


Sverker Johansson

Revisor suppleant

0725 77 79 71


Monica Oldsberg

Valberedning

0706 75 11 25


Göran Elsmén

Valberedning

0705 12 15 74