Styrelse

Arilds Byalag

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för två år. Hälften av ordinarie ledamöter och en suppleant avgår första gången efter ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Claes Lundgren

Ordförande


Johan Lönnquist

Vice ordförande


Helena Heuman

Sekreterare


Fredrik Magnusson

Kassör


Marko T Wramén

Kommunikatör


Eva Gauffin

Ledamot


Christoffer Petersson

Ordinarie ledamot


Christina Brattström

Suppleant


Jennie Tyrberg

Suppleant


Björn Fernström

Revisor


Anette Weibull

Revisor


Sverker Johansson

Revisor suppleant


Monica Oldsberg

Valberedning


Göran Elsmén

Valberedning