Styrelse och Hamnkapten

Arilds Hamnförening

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall förutom ordförande bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Stämman väljer ordförande bland styrelsens ledamöter för ett år i taget. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Arbetet bedrivs helt på ideell basis men man lever högt på äran. Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati, praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Jonas Milton

Ordförande


Rolf Lundgren

Vice ordförande


Göran Elsmén

Sekreterare


Magnus Holmqvist

Kassör


Lars Bergwall

Ordinarie ledamot


Sören Elén

Ordinarie ledamot


Christoffer Petersson

Ordinarie ledamot


Henrik Wettin

Suppleant & Hamnkapten