Nyheter

14 augusti, 2020

Föreningsliv, coronor och ören…

Covid-19 och inhiberingen av för Arilds Byalag vitala event som exempelvis Arildsdagen är förstås beklaglig av många anledningar – sociala inte minst. Men framförallt […]
1 juli, 2020

Bättre info om bassängen på arild.se

Många efterfrågar – med all rätt – information om bassängen; priser, faciliteter och öppettider – i synnerhet nu när allmänhet snart ska samsas med […]
30 juni, 2020

Sjöhästen kallar till årsstämma 5/7

Segelsällskapet Sjöhästen har stämma 5 juli klockan 11.00. Hur?: Rixmötet, tel 08-5000 5000, kod 661002. Info inför stämman hittar man under Årsstämmor.
22 juni, 2020

Premiär för Arilds Knattefotbollsskola 13 juli

Under vecka 29 och vecka 30 arrangeras knattefotbollsskola i Arild på fotbollsplanen ovanför tennisbanorna. Knatteskolan riktar sig till pojkar och flickor i åldern 5–7 […]
18 juni, 2020

Folkhälsokorrekt midsommar

Att behöva ställa in Midsommarfirandet är förstås ett beslut med blandade känslor. Byalagets kanske mest publika årliga evenemang går emellertid under rådande omständigheter stick […]
12 juni, 2020

AB:s årsmöte genomförs digitalt 19 juni–7 juli

Styrelsen för Arilds Byalag tog relativt tidigt och mot bakgrund av den vid tidpunkten eskalerande Corona-situationen, beslutet att skjuta föreningens årsstämma på framtiden. Utgångspunkten […]
12 juni, 2020

Ekonomiskt tapp utan Midsommar och Arildsdag

Som tidigare meddelats, (se här) fattade vid styrelsemötet 2020-05-13 en enig Byalagsstyrelse och i enlighet med samhällets rekommendationer i övrigt, beslutet att ställa in årets […]
12 juni, 2020

1000 tack alla Arildsförskönare!

Till er som så förtjänstfullt bidrog till underhållet av Arilds skönhet, vill vi i Byalaget och Hamnföreningen rikta vårt varmaste tack! Imponerande uppslutning och […]
26 maj, 2020

By och hamn i gemensam städsak 30 maj

Corona eller ej – vårtecknen avlöser nu varandra i tät följd – lördag 30/5 är det till exempel dags för byns gemensamma städdag, ytterligare […]