Måndagsklubben

Måndag hela veckan

Det är inte möjligt att gå ens kortare turer i Arild utan att bli påmind om vad Måndagsklubben gjort för Arild. Denna livaktiga sammanslutning firade 60-årsjubileum i fjol. Den grundades således år 1957 och det skedde på ett födelsekalas för Lilly Bråhed på Annelund. Föreningsmedlemmarna träffas just måndagar på Julia Lundgrens före detta kafé och har under snart ett halvsekel genom sina försäljningar av syalster fått ihop mycket pengar, som de använt till nytta och glädje för Arilds befolkning.

Deras första stora insats ser vi längst ut på Stora Bro – fyren, som de finansierade år 1958. Nästa stora projekt blev bassängen. Klubbens sinne för ekonomi imponerade på kommunen och fick den att också lätta på kassakistan för bidrag till bassängen. Sedan kom mycket mera. Klubben bekostade kedjorna längs med Vallen och skaffade hamnbänkar. Likaså har den bidragit ekonomiskt till arbetet med renovering av trapporna ner till kapellet. Kapellets nuvarande järngrindar har medlemmarna också skänkt liksom fasadbelysningen. Annat de ombesörjt är renoveringen av kapellklockan och inköp av bänkdynor, mässhakar, antependier, mattor och dopfunt.

På bilden ser vi 1958 års Måndagsklubb. Kring det främre bordet hittar man från höger Jenny Andersson Tyge, som i över 40 år förestod Pressbyråkiosken på Stelebacken, Hildur Nilsson med dottern Stina, som hade manufakturaffär vid Stora Vägen, Astrid Johansson, Ingeborg Bernstaf och Mary Malmgren, Hotel Arild. Vid bordets högra gavel sitter från vänster Hanna Göransson och Hotell Cillas värdinna Anna-Greta Bengtsson.